Urologie a její přínos

Urografie

Intravenózní vylučovací urografie je vyšetření, které provádí urologie a s jehož pomocí se dá zobrazit vylučovací systém. Probíhá tak, že se pacientovi aplikuje do žíly jodová kontrastní látka, která se vylučuje ledvinami a pak je zhotoveno několik rentgenových snímků břišní a pánevní oblasti. Urografie se provádí při podezření na některá onemocnění močových cest. Například při ledvinné kolice nebo při přítomnosti krve v moči. Dále se urografie provádí při opakovaných infekcích horních cest močových. Tohle vyšetření může zobrazit přítomnost ledvinového kamenu. A to dokonce i takového, který se neobjeví na obyčejném rentgenovém snímku. Urografie také zobrazuje tvar a umístění ledvin. Urografie nepředstavuje pro pacienta žádné velké riziko. Vzácně však může vést ke komplikacím, které vyplývají z podání kontrastní látky. Rentgenové záření má na živé organismy škodlivý vliv, ale pacient je mu vystaven jen krátce a navíc dávka rentgenového záření je velice malá.

Urologie a vyšetření

Existuje několik možných vyšetření, které provádí urologie. Jedním z nich je i uroflowmetrie. Jedná se o neinvazivní vyšetření, s jehož pomocí se hodnotí vyprazdňovací funkce močového měchýře. Dále se díky tomuto vyšetření zjišťuje intenzita průtoku moče v závislosti na čase. Uroflowmetrie patří mezi urodynamické vyšetřovací metody. Tohle vyšetření je ambulantní a pacienta nijak nezatěžuje. Také nejsou třeba žádná speciální vyšetření. Doporučení k vyšetření dává urolog, nebo obvodní lékař. V případě žen jim může dát doporučení také gynekolog. Důvodem, proč lidé postupují tohle vyšetření, je porucha odtoku moče z močového měchýře. Mezi tyto poruchy můžeme zařadit močovou inkontinenci, kdy samovolně dochází k úniku moči, nebo naopak močovou retenci, kdy dochází k zadržování moče v močovém měchýři. Uroflowmetrie je většinou součástí souboru vyšetření, které mají za úkol zjistit přesnou příčinu pacientových obtíží.

Urologie a ledvinové kameny

Močové kameny jsou charakterizovány tvorbou kamenů v močových cestách. Tohle onemocnění je velice časté. Ledvinové kameny mohou vznikat kdekoli v močovém ústrojí. Nejčastěji tomu však bývá v ledvinách, v močovodech a v močovém měchýři. Tyto kameny jsou tvořeny látkami, které jsou v moči za normálních okolností rozpustné. Někdy však dojde k jejich proměně a stane se z nich nerozpustný konkrement. Ledvinových kamenů existuje celá řada. Za jejich vznik může řada faktorů. Velký vliv mají změny pH moči a dále pak nedostatek kyseliny citrónové a magnezia. Také infekce močových cest mají na vznik močových kamenů velký vliv. Mezi rizikové faktory vzniku ledvinových kamenů patří například nedostatečný příjem tekutin, jejich výskyt v rodině, stravovací návyky, vysoký krevní tlak, obezita a také užívání některých léků. Léčbou ledvinových kamenů se zabývá urologie. Léčba většinou probíhá podáváním léků.

Urologie a inkontinence

Inkontinence postihuje během života až polovinu žen. Jedná se o samovolný únik moči. Existuje několik typů inkontinence. Nejčastěji se jedná o stresovou inkontinenci. V tomto případě se jedná o únik malého množství moči. To se může stát například při zakašlání, při kýchnutí, při smíchu, nebo při těžké fyzické námaze. Tento typ inkontinence je nejlépe léčitelný. Je však nutné tento problém včas konzultovat s lékařem. Dále existuje urgentní inkontinence, která je provázena náhlým nucením na močení. Mezi rizikové faktory toho problému patří přibývající věk ženy. Důvodem může být i prodělání těžkého porodu. Inkontinence může také nastat z důvodu jiné nemoci. Příznaky této nemoci jsou náhlé úniky moči. Důležité je poradit se včas se svým lékařem. Čím dříve se začne inkontinence léčit, tím snadnější bude léčba. Inkontinencí se zabývá lékařský obor urologie. Léčba je různá. Hodně záleží na tom, o jaký typ inkontinence se jedná.

Urologie a mužská neplodnost

Schopnost počít dítě je v současné době velkým problémem. Plodnost mužů se snižuje a přesné příčiny zatím nejsou zcela známy. Uvažuje se o vlivu různých chemických látek, které se dostávají do potravy. Mužskou neplodností se zabývá urologie. Existuje mnoho rizikových faktorů, které mají na plodnost vliv. V prvé řadě jsou to již zmíněné chemické látky, dále je to alkohol, ale i některé léky. Například ty na potenci. Další skupinou faktorů jsou vlivy, které vedou k zahřívání varlat. Teplota je totiž pro vývin a růst spermií velice důležitá. Ta by měla být o něco menší, než je teplota lidského těla. Méně plodní jsou i muži, kteří nosí těsné spodní prádlo. Dále pak muži, co mají sedavé zaměstnání. A ti, co pracují na klíně s přenosnými počítači. Neplodnost mohou také způsobit záněty varlat. Léčba mužské neplodnosti je různá. Záleží na příčině vzniku neplodnosti. Naštěstí existuje pro neplodné páry možnost umělého oplodnění.

Urologie a nádory ledvin

Nádory ledvin patří mezi onemocnění, které léčí urologie. Rozlišujeme nádory benigní a nádory maligní. Maligní nádory už mají většinou agresivní chování a mohou vytvářet metastázy. Nejběžnějším maligním nádorem ledvin je karcinom, který ostatně patří mezi nejčastější druh všech nádorů. Mezi rizikové faktory tohoto onemocnění patří koření a také genetická dispozice. Také obézní pacienti mají větší sklony k nádorům ledvin. Příznaky tohoto onemocnění nejsou nijak zásadní. Vzácně se objevuje krev v moči a také bolest v bederní oblasti. Pokud se ve vaší rodině vyskytl nádor ledvin, tak je vhodné po čtyřicátém roce života zajít k lékaři a nechat si od něj napsat kontrolní sonografické vyšetření ledvin. Pokud je onemocnění zachyceno včas, tak je docela dobře řešitelné operací. Existuje více možností, jak nádory ledvin léčit. Jejich úspěšnost však závisí na tom, v jakém stádiu byl nádor zachycen.

Urologie a rakovina prostaty

Rakovina prostaty je onemocnění mužského pohlavního ústrojí. Toto onemocnění léčí lékařský obor urologie. Rakovina prostaty tvoří zhruba 4 % všech nádorových onemocnění. S rakovinou prostaty se lékaři setkávají stále častěji. Nejvíce nemocných je mezi 70. a 80. rokem života. Přibývá ale také mladších pacientů. I když může mít rakovina prostaty několik příznaků, tak častá stádia této rakoviny jsou většinou asymptomatická, tedy bez příznaků. Mezi příznaky u pokročilých nádorů patří například potíže při močení. Nemocní chodí na záchod v kratších intervalech, nebo naopak moč zadržují a vymočení je pro ně obtížné. Vzácně se objevuje také krev v moči. Dalším příznakem je bolest zad, kyčlí a končetin. Mezi celkové příznaky patří slabost, nechutenství, únava a také hubnutí. Léčba rakoviny prostaty závisí na povaze nádoru. Dále pak na věku nemocného muže, na jiných přidružených onemocnění a také na celkovém stavu pacienta.

Urologie a zvětšení prostaty

Zvětšení prostaty je onemocnění mužů, které se projevuje obtížemi při močení. Takové močení se pro muže pak stává obtížné, namáhavé a zdlouhavé s malým tokem proudu. Ve velmi závažných případech se jedná o pouhé ukapávání moči a postižený muž má také pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře. Ve vyšším věku, většinou nad padesát let, se jedná o běžné onemocnění. Po 70. roce života trpí touto nemocí zhruba 90 % mužů. Zvětšenou prostatu léčí lékařský obor urologie. Mezi rizikové faktory tohoto onemocnění patří hlavně věk, což je faktor, který se nedá nijak ovlivnit. Mezi další faktory pak patří zvýšená produkce testosteronu a také dědičné faktory. K rizikovým faktorům patří pravděpodobně také obezita, vysoký krevní tlak, špatné stravovací návyky a cukrovka. Léčba této nemoci se dělí na medikamentózní a operační. Účinnější z nich je zatím léčba operační. Ta má však více rizik a mnoho mužů se jí obává.

Urologie a onemocnění

Existuje mnoho onemocnění, které urologie léčí. Mezi ty nejčastější patří například močové kameny. S tímto onemocněním bývají také často spojené ledvinné koliky, onemocnění prostaty, mezi které bychom mohli zařadit záněty a nádory. Dalším onemocněním, které je infekce močových cest, onemocnění varlat a také inkontinence, která je v současné době opravdovým problémem. Urologie dále také léčí traumata močových cest. Kromě klasické urologie existuje také obor, který se nazývá dětská urologie. Ten se zabývá těmito nemocemi u dětí. Dále se dětská urologie soustředí i na vývojové vady močových cest a na syndromy, které ovlivňují vyzrání močových cest. U chlapců se urologie soustředí na poruchy sestupu varlat. V současné době je velkým problémem také onemocnění, které se nazývá vesikouretrální reflux. Jedná se o onemocnění, které postihuje ledviny a je jednou z příčin opakovaných zánětů ledvin. Většinou se objevuje právě u dětí.

Urologie – úvod

Urologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, léčením a diagnostikou chorob vylučovací soustavy mužských pohlavních orgánů. Urologie se také zabývá poradenstvím v oblasti poruch močení, úniku moči. Urologie také úzce spolupracuje s dalšími lékařskými obory, jako jsou gynekologie, venerologie, endokrinologie, chirurgie a také sexuologie. Lékaře, který se urologií zabývá, nazýváme urologem. Bývá to specialista, který je vyškolen v oblasti komplexní ambulantní i operační urologické péče. Urologové se většinou zabývají problematikou zvětšení prostaty, léčbou zánětlivých chorob, léčbou kaménků v močových cestách a léčbou urologických nádorů. Dále se urologie zabývá léčbou vrozených a vývojových vad. Urologie se řadí mezi chirurgické obory. Třetina pacientů je však léčena léky. V současné době řeší urologie také problémy, které souvisí s poruchami udržení moči, kterým se obecně říká inkontinence.

© Copyright 2017 Urologie All Rights Reserved
WP Theme Design by Wp Free Theme. Sponsored by zithromax | corns treatment | levitra.com